KEZDŐLAP
HELYTÖRTÉNET - 1

CSEPEL  HELYTÖRTÉNETE - 1

Tartalomjegyzék

Minden fejezetnél külön tartalomjegyzék lesz.

Hozzászólás lehetséges : v1939endre@gmail.com címen

Történelmi mérföldkövek CSEPEL múltjában

TELJES TARTALOMJEGYZÉK A "HT - 6" fejezetben van

Az első történelmi mérföldkö Csepel-sziget elfoglalása volt ÁRPÁD és nemesei által, amint azt ANONYMUS tudósításában olvashatjuk. A második mérföldkő volt a lakosság kipusztulása és elvándorlása a török megszállás ideje alatt, végül az épített település teljes megsemmisülése.

A török megszállás előtt LÁZÁR DEÁK elkészítette MAGYARORSZÁG térképét, amelyet 1528-ban nyomtattak egy német városban. Ezen a feliratok többsége GÓT-betűs. De Csepel neve jól olvasható.

A török megszállás után készült felmérések szerint Csepel is lakatlan "puszta" volt.

A CSEPEL-SZIGET birtokosa végül is SAVOYAI JENŐ herceg lett, a felszabadító nemzetközi hadsereg parancsnoka. Magához rendelt katonái közül 3 intelligensebbet és megkötötte velük a BETELEPÍTÉSI SZERZŐDÉST. Ők valószínűleg soha sem jártak Csepel-szigeten, és valószínűleg a herceg sem itt kötötte meg a szerződést.

A második történelmi mérföldkő a BETELEPÍTÉSI SZERZŐDÉS megkötése lett.

Az itt beutatott térképrészlet az 1836-ban készült PEST-BUDA térkép CSEPELT ábrázoló része. CSEPEL falu közvetlenül a Duna mellett volt, néhány utcával, az 1828-as összeírás szerint 131 családdal, családonként 4-5 fő. Így lakóinak száma 500-700 lehetett.

A nagy árvíz és következményei

Amint köztudott, 1838 márciusában egy minden korábbinál nagyobb árvíz alakult ki a Dunán. Mivel a Kis Duna közvetlenül csatlakozott ki a Nagy Dunából, az árvíz elöntötte az Alföld nagy részét is. A Nagy Duna partján épült Csepel falut elmosta az árvíz. Csak a templom és 2 ház maradt viszonylagos épségben.

Csepel falu előljárósága és a Ráczkevei Uradalom vezetői egy bécsi építészeti tervező irodát bíztak meg CSEPEL új helyének meghatározásával és az új falu megtervezésével. Ezt a munkát MATHIAS STULMILER mérnök vezette. Az elérhető térképen az Ő neve olvasható a "Situations Plan" jobb alsó sarkában.

Az itt megtervezett utca-nyomvonalak és a központi Templomtér él jelenleg is CSEPEL központi utcahálózatában. Ez látható a bemutatásra kerülő 1874-es ; 1895-ös és 1927-es térképeken, továbbá, ha megnézünk egy mai térképet, azon is ez látható.

A Történelmi mérföldkövek fejezet vége.