HELYTÖRTÉNET - 9
.

Magyar Történelmi Egyházak csepeli egyházközségei - 1

Tartalomjegyzék

1.     Római Katolikus Egyházközség - Csepel 1.

2.    Római Katolikus Egyházközség - Csepel 2. (később)

Római katolikus egyházközség - Csepel - 1

Mint köztudott, az 1686-ban törököktől felszabadult CSEPEL-sziget északi részére a visszatelepülő kevés magyar család mellé németek (svábok) és rácok (illírek) érkeztek. A sziget déli részén a már korábban is itt volt, de megfogyatkozott rác (szerb) lakosság mellé további szerbek érkeztek. E szerbek ortodox keresztények voltak, Ráczkevén van egy csodálatos templomuk, máig is e valláson maradtak.

A sziget északi részére betelepült magyarok, svábok és illírek római katolikusok voltak. Így CSEPEL falu lakossága a betelepülés idején római katolikus volt. Erről a 18. század közepén Bél Mátyástól értesülünk NOTITIA HUNGARIAE című művéből, melyet 1737.-ben adott ki : "A lakosok mind római katolikusok és kezdetben istentiszteletre Budára jártak." Ezek szerint a Dunán való átkelést nem volt nehéz megoldani. Később, szintén Bél Mátyás szerint a közigazgatásilag Csepelhez tartozó Promontor lakói 1726-tól Csepelre jöttek lelki gondozásra. E körülmény azt bizonyítja, hogy Csepelen akkor már templom lehetett. Ez a feljegyzések szerint egy nem nagy, bolthajtásos templomocska lehetett, díszes oltárokkal, az Ó-falu Dűlőben. Ajtaja a Dunára nézett. Kis Boldogasszony tiszteletére volt felszentelve. Budai kapucínusok szolgáltatták az istentiszteletet. 1745-től vezettek anyakönyvet.

A csepeli plébánia 1788-ban keletkezett. Kezdetekben a kapucínusok adminisztrálták az egyházközséget. 1780-ban Bergmann Benedek páter volt az első adminisztrátor. Ó-falui temlpomunk első plébánosa Cristianus Schmidt de Walenstein volt (1721 - 1801). Holttestét kardjával és sarkantyújával együtt helyezték örök nyugalomra az Ó-templom kriptájában. A megrongálódott templom lebontása után csontjait a régi temetőben a Nagy Kereszt tövében temették el. Ő állította fel a János Dombon a Nepomuki Szent János szobrot, amely Pest város első köztéri szobra.

Az 1838-as árvíz a templom falait nagyon megrongálta, tornyát le kellett bontani. A harangokat haranglábra helyezték. A templom még egy ideig használható volt, de falai repedeztek, ezért a miséket egyelőre a temető kápolmájában tartották.


Miután a Templomtéren felépült az új templom, már 1861.-től ott miséztek. A templom építése idején Mertl József volt a csepeli plébános. Az elkészült templom részére 1861-ben Erzsébet Királyné (Sissi) aki az új templom kegyura volt, adományozott egy müncheni festőművész által készített oltárképet, amely Szűz Mária születését ábrázolta. Sajnos e kép sem érte meg a mai időket.

Végül 1870-ben lebontották a régi templomot, köveit felhasználták.

CSEPEL új templomát 1862. szeptember 9.-én szentelték fel KIS BOLDOGASSZONY tiszteletére. Erre 2012. szeptember 9.-én ünnepi szentmisén emlékeztünk. (A 20. század elején divatos volt a színezett képeslap.) Külsődleges eltérés : a templom bejárata szinte a homlokfal síkjában van.

Templomunk hátsó része. Az épület két oldalán van egy - egy sekrestye. Építészeti össze-kötésére később került sor. Lent : templomunk előlnézete meglehetősen rendezetlen parkkal.

1936-37.-ben az addigra kopottá vált belső festést átfestették. E képünkön az 1937 előtti díszítőfestés látható.

A következőkben : az első fénykép Apám egyik barátjának esküvőjét mutatja kivilágított oltárral. A második fénykép Apám egy másik barátjának esküvője oitárvilágítás mélkül. Mindkét képet Apám, Vezér Béla fényképezte 1935-36.-ban

Templomunk az 1937-es újrafestés után. Az alsó fényképet Apám sógora készítette szüleim esküvőjén 1937. május 9.-én délután 6 óra körül.

Templomunk észak felőli oldalnézete. Eddig tartott a templom 1945 előtti bemutatása. Sajnos az 1944-es amerikai-angol terrorbombázás Csepel lakott területeivel együtt a templomot sem kímélte. Tetje beszakadt, berendezése kiégett. 1945-ben a WM gyár segítségével újjáépítették, de a belső terét megváltoztatták.

Az itt következő levelezőlapot, amely a Plébániát mutatja, 1902. május 29.-én adták postára. A Templom tér északi oldalán állt az Erzsébet utca saroképülete volt. (Szent Imre tér / Kossuth Lajos utca.) 1944-45.-ben a Világháborúban nagyon telelövöldözték, de újjáépíthető lett volna. Helyette és a KULTÚRHÁZ helyett építették a rózsaszínű "munkáslakásokat". Így hát két műemlék épülettel kevesebb van Csepelen.

A következő kép a templom mai szembenézetét mutatja. És egy fontos emléktáblát.